Internationale conferentie Gentle Teaching

“Verbondenheid, de liefdevolle professional”

 

1, 2 en 3 oktober 2018, Breukelen

 

De jaarlijkse internationale conferentie Gentle Teaching staat in het teken van Verbondenheid, de liefdevolle professional. Lukt het jou in de hedendaagse zorg om een liefdevolle professional te zijn? Om verbondenheid te creëren met individuele mensen of groepen, om er onvoorwaardelijk voor de ander te zijn? Best lastig, met een hoge werkdruk en ingewikkelde zorgvragen. Het vraagt een andere benadering van verzorgenden of ondersteuners, maar ook van beleidsmakers en leidinggevenden. Hoe integreer je deze aanpak bijvoorbeeld in bestaand beleid? In de conferentie staan deze vraagstukken centraal.

 

Laat je inspireren!

Ervaar wat het betekent om ècht in contact te zijn met de mensen voor wie je zorgt. En wat dit voor hén betekent! Maar ook wat ervoor nodig is om de organisatie zodanig in te richten dat je liefdevolle zorg kunt bieden. Welke organisatiecultuur past hier het beste bij en welke stijl van management? Laat je inspireren op deze internationale Gentle Teaching conferentie!

 

Voor wie?

De conferentie richt zich op professionals op uitvoerend, ondersteunend en leidinggevend niveau binnen gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg, speciaal onderwijs, en ook op familie en mantelzorgers.

 

Wat kan je verwachten?

  • Inspirerende sprekers
  • Plenaire sessies, vele workshops en prikkelende pitches
  • 5 uiteenlopende subthema’s
  • Vraag & Antwoord met experts voor individuele cases
  • Volop momenten voor kennismaking en uitwisseling van ervaringen

 

Kortom, een conferentie waar je bij wil zijn! We ontmoeten je graag op 1, 2 en 3 oktober in Breukelen.

VAN DER VALK HOTEL BREUKELEN  /  MELD JE AAN OP WWW.GTI2018.NL

Jubileum NVK 125 jaar - Eindsymposium 12 juni te Arnhem

Ernstig zieke kinderen verbleven voorheen vaak langdurig in het ziekenhuis. En kinderen met een ernstige handicap woonden al jong in een zorginstelling. Tegenwoordig zijn zij steeds meer thuis. Dit betekent dat we de zorg voor deze kinderen anders moeten organiseren. Waarbij kind én gezin centraal staan, vraaggerichte zorg de standaard is en de traditionele indeling van zorg op basis van plaats van aanbod of wijze van financiering kantelt. Want alleen zo kunnen we continuïteit, kwaliteit en veiligheid van zorg garanderen. Kindzorg zonder muren dus!

Welke muren moeten worden geslecht? En waarom moet dat? Hoe slechten we die muren? En wie of wat kan daarbij helpen? Hoe organiseer je dat? Daarover gaat dit NVK Jubileum Eindsymposium.

Voor informatie over dit symposium:

https://www.scem.nl/evenement/1405-kindzorg-zonder-muren.html

 

 


Factsheet Zorg en Dwang

Klein hart

Vanaf 1 januari 2020 moeten zorgorganisaties volgens de Wet zorg en dwang kunnen werken. Dat lijkt nog ver weg, maar juist omdat het om een complexe wet gaat is die tijd ook hard nodig. ActiZ en VGN helpen hun leden met deze praktische factsheet. 

De factsheet '50 vragen en antwoorden over de Wet zorg en dwang (Wzd)' geeft uitleg over de Wet zorg en dwang die vanaf 1 januari 2020 regels stelt aan het toepassen van onvrijwillige zorg. Deze wet regelt dat aan iemand met een psychogeriatrische stoornis of een verstandelijke beperking tegen zijn wil zorg verleend kan worden als dat nodig is om te voorkomen dat diegene zichzelf of iemand anders ernstig benadeelt. Dit wordt in de Wzd onvrijwillige zorg genoemd. De Wzd regelt wanneer onvrijwillige zorg kan worden verleend, welke besluitvormingsprocedure daaraan vooraf gaat en wanneer evaluatie van onvrijwillige zorgverlening moet plaatsvinden. De Wzd is een complexe wet en vanwege deze complexiteit is gekozen voor een ruime invoeringstermijn: vanaf 1 januari 2020 moeten zorgorganisaties in met deze wet kunnen werken. U vindt de factsheet door op de titel van dit artikel te drukken.

 

Nieuwsbrief Richtlijnontwikkeling Verstandelijk Gehandicaptensector

Ook dit jaar staat er een hoop te gebeuren in de richtlijnontwikkeling voor de verstandelijk gehandicaptenzorg. 
Er lopen al trajecten voor een aantal richtlijnen en er wordt waarschijnlijk gestart met de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen. 
U leest hierover veel meer in de speciale nieuwsbrief.

20111026 plaatje richtlijncyclus_blauw oncoline.jpg0636516286584383632


Nieuwe website: 'Ik doe mee'

Wat is de kwaliteits­agenda

plan_p2636448789336353861

Samen sterk, in gesprek kom je verder.

De kwaliteitsagenda is voor mensen met een beperking. Sinds de zomer van 2016 wordt er hard gewerkt aan de kwaliteitsagenda. Diverse organisaties zijn hierbij betrokken, waaronder natuurlijk de Vereniging LFB, VGN en V&VN. LFB is de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen met een verstandelijke beperking. 

In de kwaliteitsagenda staat wat nodig is voor een goed leven. Dat is het doel. De kwaliteitsagenda geeft ruimte en creëert mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan over wat er nodig is voor een goed leven voor iemand met een beperking. "Je mag praten over je dromen, wensen en ideeën. Over de dingen die jij in jouw leven belangrijk vindt. Dingen die je leuk vindt om te doen of over de zorg die jij graag krijgt". Ook de website Ik doe mee is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Als professional kun jij jouw cliënten meenemen in de ontwikkelingen rondom de kwaliteitsagenda. Jij hebt een uitdaging en jouw cliënt krijgt meer en meer de gelegenheid om te vertellen wat voor hem of haar belangrijk is. 

Vergeet hierin niet samen op te trekken met ouders of verwanten van je cliënt.plan_p4Er worden vijf onderwerpen uitgelicht op de website: 


Meer kiezen, Passende zorg, Tijd voor zorg, Vaker luisteren en Samen vernieuwen. 
Samen staan deze onderwerpen bekend als de ‘kwaliteitsagenda’, met als doel: goede zorg voor een fijn leven.
Download de Kwaliteitsagenda als je meer wilt weten.

De website ziet er prachtig uit. Mooi vormgegeven en uitnodigend. De komende tijd wordt de website verder gevuld met informatie, instrumenten en verhalen. Wil jij of jouw cliënt niets missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Ik doe mee! 

Een gezonde arbeidsmarkt

Er is veel te doen over personeelstekort in de zorg. 

Op ieder online platform kom je vacatures tegen. 
Het is moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te krijgen. Je ziet ook net gediplomeerden die een BBL-opleiding hebben gedaan, vertrekken naar collega instellingen. 
V&VN liet in november een onderzoek uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de tekorten:

Het personeelstekort in de zorg is al langere tijd onderwerp
van gesprek. De urgentie om de tekorten op te lossen is groot
en er zijn verschillende maatregelen getroffen. De vraag is of
deze maatregelen voldoende zijn om het personeelstekort aan
te pakken. Om die reden heeft V&VN Berenschot gevraagd een
onderzoek uit te voeren naar hetgeen er op de korte en lange
termijn moet worden gedaan om een snel, maar duurzaam,
effect te bereiken in het oplossen van de tekorten

Klik Hier voor het volledige rapport.

In Den Haag trokken Tweede Kamerleden en de beide ministers van VWS, Hugo de Jonge en Bruno Bruins vandaag vier uur uit om het belangrijkste probleem van dit moment in de gezondheidszorg te bespreken; de personeelstekorten.
In deze kabinetsperiode zijn er zo’n 100.000 extra mensen nodig in de zorg. Tijdens dit Algemeen Overleg over de arbeidsmarkt in de zorg benadrukte de minister het belang van strategisch personeelsbeleid en goed werkgeverschap
Klik Hier voor het artikel van V&VN.

Kun je leven zoals je wilt?

factsheet kun je leven zoals je wilt_tcm294-384159636359048707263760

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kijkt of zorgorganisaties goede zorg geven aan mensen met een beperking. De inspectie   vindt het belangrijk dat mensen met een beperking zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij wensen. En dat ze daar door zorgorganisaties goed bij worden geholpen. Daarom deed de inspectie bij 38 zorgorganisaties onderzoek. Er werden gesprekken gevoerd met cliënten. Uit die gesprekken bleek dat zorgorganisaties hun best doen om cliënten het leven te laten leiden dat zij wensen. En dat is een mooi resultaat. Maar het kan beter!

Klik hier voor alle resultaten en aanbevelingen.

Drs. Down Een Filmisch theaterstuk van Ivo Niehe

Kan Lucas met het syndroom van Down met succes een universitaire studie volgen? En helpt zijn academische titel om het meisje van zijn dromen voor zich te winnen? Alle clichés en vooroordelen komen aan bod als in een gezin een kind met een syndroom geboren wordt: ouderlijke ruzies, een jaloerse broer, eindeloze pesterijen, het aanbod om in te grijpen met plastische chirurgie en de hunkering naar een onbereikbaar vriendinnetje. Lees hier meer over het theaterstuk. 

 

Medisch rekenen, oefen je mee?

Klik op onderstaande link om de video te bekijken

Meneer Megens: Rekenuitleg Verpleegkundig Rekenen, Oplossen & Injecteren

meneer megens